ministeriedh

Het is belangrijk om gezamenlijk een Zeeuws geluid te laten horen in Den Haag en Brussel. Hier zijn de Zeeuwse partijen het over eens. Daarom hebben de dertien gemeenten, het waterschap en de provincie gezamenlijk een lobbyagenda om Zeeuwse belangen in Den Haag en in Europa onder de aandacht te brengen. De lobbyagenda wordt afgestemd met verschillende stakeholders in Zeeland en bestuurlijk vastgesteld in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). 

De lobby in de richting van zowel Den Haag als Brussel wordt vormgegeven aan de hand van lobbydriehoeken. Dit zijn teams van een ambtelijk trekker, een bestuurlijk trekker en een lobbyist. De onderdelen op de lobbyagenda hangen samen met de verschillende lobbydriehoeken. In deze samenwerking heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Gezamenlijk dragen zij de zorg voor de kansen en uitdagingen die vragen om een lobby.