Lobby Brussel 2

De Europese subsidieprogramma's, waar de Zeeuwse overheden veelvuldig gebruik van maken, willen we niet missen. 

Johanna Neyt is lobbyist voor Zeeland in Brussel. Zij behartigt de belangen van de Zeeuwse samenleving bij de verschillende Europese instellingen. Zij brengt onze ambities over in Europa en attendeert ons op ontwikkelingen en kansen. Johanna is één keer per week in Zeeland en de andere dagen werkt zij in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) 

Hieronder een greep uit de dossiers die Johanna behandelt:
-EU Fondsen & EU Meerjarig Budget
-European Green Deal
-(Grensoverschrijdende) Mobiliteit
-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
-Visserijbeleid
-Onderwijs en innovatie

Volg Johanna Neyt, onze Zeeuwse Lobbyist in Brussel op Twitter!

HNP Brussel

Over het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)

In het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) zijn alle provincies van Nederland ondergebracht. Het ligt in het bestuurlijk hart van Brussel. Het is als het ware een vooruitgeschoven post en vangt als eerste de Europese signalen op die voor de Nederlandse provincies van belang zijn. Door de lobbyisten van de provincies in Nederland samen te brengen ontstaat een platform voor gezamenlijke belangenbehartiging. Op deze manieren leveren we in een vroeg stadium input in Brussel.

Dit is van belang omdat alle Zeeuwse overheden moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die vaak zijn oorsprong vindt in Brussel. De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van Europees beleid. Er zijn o.a. Europese milieunormen opgesteld zoals de richtlijn voor de luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water.
Ook moet iedereen zich houden aan de Europese regels voor wat betreft aanbestedingen en staatssteun. Dus bij het opstellen van eigen beleid is het erg belangrijk om rekening te houden met alle Europese regelgeving.

Wil je onze lobbyisten beter leren kennen, klik op het groene tekstvak.