Europa is ook voor de Zeeuwse overheden van een steeds groter belang. Veel regelgeving vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving en de Zeeuwse overheden maken ook systematisch gebruik van Europese subsidieprogramma’s. 

Johanna Neyt is de vertegenwoordiger van Zeeland in Brussel. Zij behartigt de belangen van de Zeeuwse samenleving bij de verschillende Europese instellingen. 
Dossiers die zij behandelt zijn gerelateerd aan de volgende beleidsdomeinen;

  • EU Fondsen & EU Meerjarig Budget
  • European Green Deal
  • (Grensoverschrijdende) Mobiliteit
  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Visserijbeleid
  • Onderwijs en innovatie

De kerngroep van het OZO neemt bestuurlijk verantwoordelijkheid voor de keuzes en de prioriteiten binnen de Europese lobby van Zeeland.

 

HNP Brussel

Over het HNP

De vertegenwoordiging van Zeeland in Brussel loopt voor een belangrijk deel via de provincie Zeeland, die vertegenwoordigd is in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Het Huis van de Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel.

Zeeuwse overheden moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo gelden er bijv. Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten overheden zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

De komende jaren wordt veel verwacht van de uitwerking van de Green Deal. Met de Zeeuwse aanwezigheid van Johanna in Brussel kan Zeeland de ambities en kansen van Zeeland in Brussel overbrengen en inspelen op nieuwe kansen.

Via deze website houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

 

Volg onze Zeeuwse Lobbyist in Brussel op Twitter!