Lobby Den Haag

Zeeland laat ook van zich horen door middel van monitoring, lobbyen en relatiemanagement.  Samen zorgen we ervoor dat Zeeland op de kaart staat in Den Haag.

Corine Fontijn speelt hierbij een belangrijke rol. Zij is de Zeeuwse lobbyist, ook wel Public Affairs adviseur, in Den Haag. Zij behartigt de Zeeuwse belangen in Den Haag op de volgende drie onderdelen:

De oren en ogen in de Haagse bubbel
Het gaat hier in Den Haag om het volgen van vergaderingen in de Tweede- en Eerste Kamer, maar ook om het verkrijgen van informatie in de wandelgangen en het toezicht houden op  brieven en documenten die van de ministeries naar de Tweede- en Eerste Kamer worden verstuurd. Het is belangrijk om een breed scala aan zaken te volgen om op tijd actie te kunnen ondernemen.

De Zeeuwse belangen op de kaart krijgen en houden
Naast het toezicht houden op de verschillende thema’s is het belangrijk om de belangen van Zeeland daadwerkelijk in beeld te brengen. Dit gebeurt door middel van werkbezoeken in Zeeland en Zeeuwse evenementen in Den Haag te organiseren maar ook door simpelweg (in)formele gesprekken te houden.

Een extra steun in de rug
Binnen de Zeeuwse overheden (gemeenten, provincie, waterschap) lopen er zowel algemeen op thema’s als specifiek rondom onderwerpen lijnen naar de verschillende ministeries in Den Haag. Vanzelfsprekend zijn gemeenten, provincie en waterschap op zich zelf staand, dus kunnen zij zelfstanding, in goed overleg, de kansen en uitdagingen die leven in Zeeland in Den Haag naar voren brengen. Soms is er hulp nodig om zaken die via deze lijnen lopen een extra impuls te geven via de Tweede- en/of Eerste Kamer. 

ZS1

Over de Zeeuwse Samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende overheden is van groot belang. Op die manier kunnen we eensgezind de departementen, Kamerleden en bewindspersonen op onze belangen attenderen. Zo lopen er verschillende lijntjes richting Den Haag.

Ambtenaren die gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s hebben direct contact met de ministeries in Den Haag. De lobbyist en de Zeeuwse bestuurders hebben contacten met de Kamerleden. Daarbij hebben de Zeeuwse bestuurders contact met de bewindspersonen.

Klik op de groene tekst als u verder wilt lezen over de Europese lobby of als u onze lobbyisten beter wilt leren kennen.