De lobby van de Zeeuwse overheden wordt georganiseerd via de zogenoemde lobbydriehoeken. In deze lobbydriehoeken heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheden. Zie hiervoor de verdere uitleg in de Dynamische Lobby Agenda (DLA).

ZS1

Zeeuwse Samenwerking

Een belangrijk aspect voor de lobby is de Zeeuwse samenwerking:

DHm

De functie van de lobbyist in deze lobbydriehoeken wordt hieronder aan de hand van drie onderdelen weergegeven:

 

1. ‘Een extra steuntje in de rug’

Binnen de Zeeuwse overheden (gemeenten, provincie, waterschap) lopen er zowel globaal op thema’s als specifiek rondom onderwerpen lijnen naar de verschillende ministeries in Den Haag (BZK, Def, EZK, Fin, I&W, LNV, OCW, SZW, J&V en VWS). Vanzelfsprekend zijn gemeenten, provincie en waterschap medeoverheden, dus kunnen zij zelfstanding in goed overleg de kansen en uitdagingen die leven in Zeeland in Den Haag naar voren brengen. Soms is er hulp nodig om zaken die via deze lijnen lopen een extra impuls te geven via de Tweede- en/of Eerste Kamer. Hiervoor hebben de Zeeuwse overheden een eigen lobbyist. Zo kunnen naast de lijnen naar de ministeries in Den Haag, ook de Tweede- en/of Eerste Kamer regelmatig worden gebruikt voor de lobby.

BH

2. ‘De oren en ogen in de Haagse bubbel’

Soms kunnen er in Den Haag zaken naar voren komen die de belangen van Zeeland in gevaar (kunnen) brengen. Hiervoor worden dagelijks verschillende vergaderingen en ontwikkelingen gevolgd. Het gaat hier in Den Haag om het volgen van vergaderingen in de Tweede- en Eerste Kamer, maar ook om het verkrijgen van informatie in de wandelgangen en het monitoren van brieven en documenten die van de ministeries naar de Tweede- en Eerste Kamer worden verstuurd. Het is belangrijk om op breed spectrum aan zaken te volgen om op tijd actie te kunnen ondernemen.

Voorbeeld:
In een algemeen overleg (AO) over telecommunicatie in de Tweede Kamer commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd onverwacht gesproken over het volledig vrij maken van de 3,5 GHz frequentieband. De 3,5 GHz frequentieband moest vrij worden gemaakt voor het uitrollen van 5G in Nederland. In Zeeland wordt deze 3,5 GHz echter gebruikt voor het realiseren van breedband internet in het buitengebied. Dankzij deze signalering is er gelijk actie ondernomen om een lobby te starten voor de Zeeuwse belangen. Uiteindelijk is het mogelijk gebleven om de komende jaren toch nog gebruikt te kunnen maken van de 3,5 GHz frequentieband.

 

Afbeelding: Binnenhof, Den Haag

werkbezoek

3. ‘De Zeeuwse belangen op het netvlies krijgen en houden’

Naast de hierboven genoemde onderdelen is het noodzakelijk om de belangen van Zeeland daadwerkelijk in beeld te brengen. Hiervoor worden verschillende soorten evenementen georganiseerd zowel in Den Haag als in Zeeland. Een paar evenementen worden jaarlijks gehouden zoals de Zeeuwse Tweedaagse in Nieuwspoort (Den Haag) en de Oesterpartij op het abdijplein, andere evenementen ontstaan aan de hand van de actualiteit.

Voorbeeld:
Op verzoek van de Provinciale Staten heeft het college van Gedeputeerde Staten de Tweede Kamerleden van de commissies I&W en EZK uitgenodigd voor een werkbezoek aan het Thermphos terrein en de kerncentrale Borsele. Op 14 september 2018 zijn zij met een bredere delegatie naar Zeeland gekomen. Hier is naast een bezoek aan het Thermphos terrein en de kerncentrale Borsele, ook stil gestaan bij de stappen die in Zeeland ondernomen worden om in verband met de energietransitie.

 

Afbeelding: Werkbezoek Rudmer Heerema (VVD) omtrent startgroepen (20-09-2020)

 

 

Volg onze Zeeuwse Lobbyist in Den Haag op Twitter!