foto havengebied Regio Deal Zeeland

Regio Deal Zeeland: focus op brede welvaart

Het Overleg Zeeuwse Overheden, de Economic Board Zeeland, de Cultural Board Zeeland, de BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) North Sea Port District, bestaande uit onder meer de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen, hebben samen met een vertegenwoordiging van de private sector, waaronder onderwijsinstellingen, een aanvraag Regio Deal voorbereid voor Zeeland die 15 november 2022 zal worden ingediend.

De nieuwe Regio Deal focust op brede welvaart en met name op die gebieden waar brede welvaart het meest onderdruk staat. In Zeeland is het North Sea Port District zo'n gebied dat volgens de data van het CBS niet voldoende scoort. In de aanvraag wordt dan ook ingezet op het verhogen van de brede welvaart in en rond het kwetsbare grensgebied van het North Sea Port District. 

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Filter op thema

Selecteer een of meerdere thema's

Recreatie en Toerisme
Waterochtend
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Informatiebeheer
Sociale zaken
College zorg en welzijn
Openbare werken
Onderwijs
Bereikbaar Zeeland
Economische versnelling
Er zijn geen resultaten om weer te geven.

Altijd op de hoogte of heb je vragen?