Over de vereniging van Zeeuwse gemeenten

Alle dertien Zeeuwse gemeenten zijn lid van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. De VZG is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten rond gemeentelijke vraagstukken en positiebepaling. Daarnaast vormt de VZG de Zeeuwse afdeling van de landelijke Vereniging Nederlandse Gemeenten. Naast de reguliere overleggen, organiseert de VZG cursussen, trainingen en themabijeenkomsten voor haar leden.

De functie

De secretaris ondersteunt en adviseert het bestuur van de VZG dat bestaat uit wethouders en burgemeesters. In deze functie verzorg je de voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen en zorg je ervoor dat genomen besluiten goed worden opgevolgd. Verder organiseer je cursussen en trainingen voor medewerkers die bij de Zeeuwse gemeenten werken. Naast de taken voor de VZG ben je ook vervangend secretaris van de Zeeuwse Ombudsman.

Samenwerking met het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

Samen met de collega’s van het Regiobureau draag je bij aan een brede en opgavegerichte samenwerking tussen de Zeeuwse overheden, waarbij je met name let op de doorwerking daarvan naar de gemeenten. De VZG werkt in de praktijk nauw samen met het OZO, het overlegplatform tussen de 15 Zeeuwse overheden. Zij werken vaak aan dezelfde doelstellingen, zij het dat de VZG dit doet vanuit het gemeentelijk perspectief. Als secretaris ben je voor het Regiobureau van het OZO het aanspreekpunt als het gaat om vertaling van vraagstukken naar de gemeenten. Onderling zijn Regiobureau en OZO complementair en vervangen elkaar waar nodig.

Hoe ziet een werkdag van de secretaris eruit?

Als secretaris is geen dag hetzelfde. Ten eerste ben je direct aanspreekpunt voor het bestuur en bereid je de agenda en stukken voor met de voorzitter, je adviseert het bestuur over allerlei voorkomende vraagstukken en maakt de notulen. Verder verzorg je de voorbereidende werkzaamheden rond wettelijk voorgeschreven reglementen en documentatie aangaande de vereniging of het bestuur. Een tweede activiteit is dat je de secretaris van de Zeeuwse Ombudsman vervangt, wanneer dit nodig is. Je overlegt dan over klachtdossiers en beantwoordt vragen op hoofdlijnen. Verder lever je een bijdrage aan het opstellen van het jaarverslag van de Zeeuwse Ombudsman.

Wie ben jij?

Je

  • bent een echte netwerker en teamplayer. Je legt gemakkelijk contact en houdt ervan om in een team te werken;
  • weet wat er speelt en signaleert belangrijke trends en ontwikkelingen;
  • bent thuis in communicatiemiddelen, -strategieën en –technieken en kunt goed plannen en organiseren.
  • voelt je thuis in de wereld van het openbaar bestuur. Je herkent belangentegenstellingen en weet daar goed mee om te gaan;
  • bent flexibel en vernieuwingsgericht in je manier van denken en handelen;
  • bent bekend met klachtbehandeling binnen de publieke sector.

Wat bieden we jou?

Allereerst natuurlijk een kans om veel te betekenen voor de 13 gemeenten in Zeeland. Daar zetten we ook wat tegenover. Op de functie van secretaris is schaal 11 van toepassing (min. € 3.561 en max.€ 5.169 bij een fulltime aanstelling) op basis van de CAO Gemeenten/SGO. Functioneel is de functie ondergebracht bij het Regiobureau Zeeland en geef je in afstemming met dat team invulling aan je dagelijkse werkzaamheden. Je wordt gehuisvest in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen in Middelburg, met bijbehorende faciliteiten.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de heer Arnold van den Berge (ajvandenberge@kapelle.nl), ambtelijk adviseur van het VZG-bestuur. Meer informatie over het OZO en VZG vind je op de website. Solliciteren? Stuur je CV en sollicitatie brief naar Gerrie de Reiger (g.dereiger@swvo.nl), dit kan tot en met 12 februari 2021.

Altijd op de hoogte of heb je vragen?