Recent verscheen een aantal landelijke rapporten op basis waarvan de Minister besluit over de toekomstige verdeling van het gemeentefonds, zowel het klassieke deel als het sociaal domein. Dit dreigt voor Zeeland, waar toch al veel gemeenten met tekorten kampen, slecht uit te pakken.
In onze vorige nieuwsbrief las u al dat de overheden juist in Zeeland te maken hebben met een aantal kostenverhogende regionale factoren, zoals reisafstanden, eilandenstructuur en leeftijdsopbouw. Het lijkt erop dat de landelijke adviezen daarmee onvoldoende rekening houden.
Voor de Zeeuwse overheden is dat aanleiding genoeg om samen een stevige brief te schrijven aan de betrokken Ministers en natuurlijk ook de Kamerleden te informeren.

Brandbrief Gemeentefonds

Filter op thema

Selecteer een of meerdere thema's

Recreatie en Toerisme
Waterochtend
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Informatiebeheer
Sociale zaken
College zorg en welzijn
Openbare werken
Onderwijs
Bereikbaar Zeeland
Economische versnelling
Er zijn geen resultaten om weer te geven.

Altijd op de hoogte of heb je vragen?