Regiobureau Zeeland

Het Regiobureau ondersteunt de communicatie naar en met de volksvertegenwoordigers. De voorbereiding van de gezamenlijke strategische agenda, het stroomlijnen van de overleggen tussen de overheden en het aansturen van de gezamenlijke Zeeuwse lobby vormen belangrijke aandachtsgebieden.

Een team van drie strategen en een ondersteuner bereidt vanuit het Waterschapskantoor het werk van het OZO en de bestuurlijke kerngroep voor. Daarnaast houdt het Regiobureau regie op de uitvoering van besluiten én zorgt ervoor dat alle betrokkenen van de verschillende overheden zijn aangehaakt. 

De mensen
Het Regiobureau wordt gevormd door strategisch adviseurs Jeroen Bosch, Johanneke Bosschaart-Van Heukelom en er is op dit moment een vacature. Marieke Koster ondersteunt de strategen. De operationele aansturing is belegd bij Arnold van den Berge, gemeentesecretaris van de gemeente Kapelle.

Foto Jeroen

Jeroen Bosch j.bosch@regiobureauzld.nl 088-2461701

foto Johanneke

Mr. drs. Johanneke Bosschaart-Van Heukelom j.bosschaart@regiobureauzld.nl 088-2461702

foto Marieke

Marieke Koster M.koster@regiobureauzld.nl 088-2461703