Regiobureau Zeeland

Het Regiobureau ondersteunt de communicatie naar en met de volksvertegenwoordigers. De voorbereiding van de gezamenlijke strategische agenda, het stroomlijnen van de overleggen tussen de overheden en het aansturen van de gezamenlijke Zeeuwse lobby vormen belangrijke aandachtsgebieden.

Een team van drie strategen, een communicatieadviseur en een ondersteuner bereidt vanuit het Waterschapskantoor het werk van het OZO en de bestuurlijke kerngroep voor. Daarnaast houdt het Regiobureau regie op de uitvoering van besluiten én zorgt ervoor dat alle betrokkenen van de verschillende overheden zijn aangehaakt. 

De mensen
Het Regiobureau wordt gevormd door strategisch adviseurs Jeroen Bosch, Helen van der Hooft, en Esther Boer. Heidi van Hauten is communicatieadviseur en Lianne Stenhuis-Simmers ondersteunt de strategen. De operationele aansturing is belegd bij Hans Schild, gemeentesecretaris van de gemeente Goes.

Foto Jeroen

Jeroen Bosch | j.bosch@regiobureauzld.nl | 06 50419101

Secretaris OZO en Coördinator Regiobureau

Thema's: Bestuur en Financiën.

Strateeg Helen

Helen van der Hooft | H.vanderHooft@RegiobureauZLD.nl | 06 23287010

Strategisch adviseur

Thema's: Economische versnelling en Toerisme, Mobiliteit, Wonen en Voorzieningen.

Strateeg Esther

Esther Boer | E.Boer-sluiter@RegiobureauZLD.nl | 06 53168781

Strategisch adviseur

Thema's: Arbeidsmarkt en Participatie, Sociaal domein, Klimaat Energie en Milieu.