Alle dertien Zeeuwse gemeenten zijn lid van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. De VZG is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten, bijvoorbeeld rond OZO-aangelegenheden of rond specifieke gemeentelijke vraagstukken. Daarnaast vormt de VZG de Zeeuwse tak van de landelijke Vereniging Nederlandse Gemeenten. Naast de reguliere overleggen, organiseert de VZG cursussen, trainingen en themabijeenkomsten voor haar leden. 

Het secretariaat van de VZG en het regiobureau werken in de praktijk al nauw samen. Op termijn kan sprake zijn van een integratie van de administratieve ondersteuning. De samenstelling van het VZG-bestuur vindt u hier.