Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Alle dertien Zeeuwse gemeenten zijn lid van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. De VZG is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten, bijvoorbeeld rond OZO-aangelegenheden of rond specifieke gemeentelijke vraagstukken. Daarnaast vormt de VZG de Zeeuwse tak van de landelijke Vereniging Nederlandse Gemeenten. Naast de reguliere overleggen, organiseert de VZG cursussen, trainingen en themabijeenkomsten voor haar leden. 

Het secretariaat van de VZG en het Regiobureau werken in de praktijk al nauw samen. Op termijn kan sprake zijn van een integratie van de administratieve ondersteuning. De samenstelling van het VZG-bestuur vindt u hier.

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De organisatie die alle gemeenten en de overzeese gebieden verbindt, is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

De 355 gemeenten in Nederland bepalen de VNG agenda, die vaak wordt beïnvloedt door de dagelijkse actualiteit, maar altijd in het belang van de gemeenten. Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

 

Lobby

Landelijke ontwikkelingen kunnen belangrijk zijn of worden voor Zeeland. Wanneer een lobby niet specifiek Zeeuws is maar ook andere regio’s en provincies raakt, loopt de lobby vaak (eerst of gelijktijdig) via andere lobbylijnen. Een voorbeeld hiervan is de VNG. Prioritering van de Zeeuwse lobby agenda, is daarom erg belangrijk.